Jogi nyilatkozat / Felhasználási feltételek
§ Felhasználói szerzõdés, mely létrejött egyrészt a regisztráló felhasználó (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) illetve a üzemeltetõ (továbbiakban ÜZEMELTETÕ) között.

§ A FELHASZNÁLÓ elfogadja, hogy az oldalra történõ belépést csak a megamixtracker.hu illetve www.megamixtracker.hu domain neveken keresztül teszi. Az üzemeltetõ csak ezen domain átjárókon keresztül történõ belépés esetén biztosítja a felhasználó jogait.

§ Az oldal (megamixtracker.hu) ideologiája a legális tartalmak felhasználó-felhasználó közti P2P csatornán történõ adatcsere biztonságos megvalósítása, a felhasználói anyagok nem publikus, 3. személyt nem érintõ átadása. Lehetõséget biztosítunk 3. személyt érintõ publikálásra is. A 2 illetve 3. személyt érintõ adatcsere feltételeit a FELHASZNÁLÓ(i) szerzõdés további része képzi és sorolja fel.

§ Az oldal (megamixtracker.hu) egy közvetítõ alkalmazás, nem tartalomszolgáltató. Alant rögzítjük a felhasználási feltételeket a Felhasználóink és a Velük közvetett kapcsolatban álló Egyéni Tartalomszolgáltatók részére.

§ Tilos a szerveren a hatályos jogszabályokba ütközõ tevékenységet végezni, szerzõi jogokat, illetve szellemi tulajdonjogokat sértõ tartalmú anyagot elhelyezni, megosztani. Nem megengedett a szerveren önkényuralmi jelképek és a szerzõi jog hatálya alá esõ mp3, zene, program, iso, warez, film, játék és bármi a felsoroltakkal azonos tartalmú állomány elhelyezése, megosztása.

§ Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen Felhasználói Szerzõdésben kifejezett utalás található-e.

§ A FELHASZNÁLÓ által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzõi jogokat sértõ alkotóelemeket, megtévesztõ jellegû adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fûzõdõ jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlõdésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelõ értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörû ellenállást váltanak ki, becsmérlõk vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékû félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bûncselekményre felbujtást; szexuális, erõszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

§ A FELHASZNÁLÓ(k) által felkerült tartalmakat az ÜZEMELTETÕ az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes kontrollálni és ellenõrizni. A szolgáltatás segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minõségével és eredetiségével kapcsolatban az ÜZEMELTETÕ semmifajta ellenõrzést és kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelõsségre az oldalon (megamixtracker.hu) a FELHASZNÁLÓ által elhelyezett információkból következõ esetleges káresemények miatt. A FELHASZNÁLÓ(k) jóhiszemüségére alapozva az oldalon (megamixtracker.hu) nem található foglalkoztatott munkarõ! Az illegális tartalmakat kapacitásunk függvényébe folyamatosan töröljük a felhasználói jelzések alapján a fent említett okok miatt.

§ Az ÜZEMELTETÕ biztosítja az oldal (megamixtracker.hu) alapvetõ használatához szükséges modulok, részek és tartalmak teljesen díjmentesen való elérhetõségét. Ezen alap alkotórészek a fejlécben megjelölt elnevezésük alapján még a regisztráció, fõoldal, fórum, postaláda, feltöltés, böngészõ, GYIK, szabályzat, jogi nyilatkozat, helpdesk, gépház, felhasználó invitáció, beállítások, barát lista, a megamixtracker.hu és www.megamixtracker.hu domain nevekhez történõ kapcsolódás, az oldal (megamixtracker.hu) ezen címeken történõ elérése, és egyéb szerkesztõ és alkotó funckiói, tartalmai, cikkei, képei teljes egészében vagy akár csak részleteiben is az oldalnak.

§ Az oldal (megamixtracker.hu) tartalmáért a tárhelyszolgáltató(k), ÜZEMELTETõ (k) semmilyen felelõsséget nem vállal. Az itt megjelenõ fájlok közül egyik sem található meg ténylegesen a szerveren. A .torrent fájlok a feltöltõik tulajdona (FELHASZNÁLÓ), a felelõsséget a törvény elõtt õk vállalják az oldalra (megamixtracker.hu) feltöltött és megosztott .torrent fájlokért. Az oldal (www.megamixtracker.hu) ÜZEMELTETõ(i) semmilyen felelõsséget NEM vállal a FELHASZNÁLÓ(k) hozzászólásinak, fórum-hozzászólásainak, torrentjeinek tartalmárért, megnyilvánulásaiért, adatlapjuk tartalmáért, az oldalon (megamixtracker.hu) bármilyen írott vagy nyomtatott, vagy hanganyag megjelenítésért, elhelyezéséért. Amennyiben NEM rendelkezik törvényes jogokkal a megosztásra, letöltésre, NE gyakorolja ezen tevékenységét az oldal (megamixtracker.hu) bármely részén. A FELHASZNÁLÓ saját felelõssége ezeket betartani!

§ A megnevezett cégek saját tartalmat biztosítanak a felhasználók részére, és külön ellenõrzést biztosítanak termékeik legalitásának ellenõrzésére. Anyaguk megjelenése esetén törlésre felhatalmazzuk õket, de jogi intézkedést nem kezdeményeznek, kezdeményeztethetnek más jogi szervezettel. A regisztrálók IP címét és host azonosítóját tároljuk, és az üzemeltetõ felhasználhatja abban az esetben, ha a fentebb meghatározottakat az Felhasználói szerzõdés elfogadás után maradéktalanul nem tartja be.

§ Az oldalak tartalma, cikkei, képei teljes egészében vagy akár csak részleteiben is kizárólag az ÜZEMELTETÕ elõzetes hozzájárulásával és kikötéseivel vehetõek át, illetve illeszthetõek be más oldalakra. Az oldal zárt rendszerébõl adódóan az oldalon található írott anyagok, grafikai elemek és az oldal (megamixtracker.hu) egyéb részeit értintõ tartalmak 3. fél részére ki nem linkelhetõ, át nem adható!

§ Az ÜZEMELTETÕ sem anyagi sem erkölcsi felelõsséget nem vállal a szolgáltatás segítségével közzétett, a FELHASZNÁLÓ(k) által elhelyezett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért illetve azok származásáért, helyességéért vagy valóság tartalmáért.

§ A weboldal politikai, vallási, üzleti és bármilyen más mozgalmi céloktól mentes. ÜZEMELTETÕ nem azonosul, támogat és/vagy ért egyet a megjelenõ bejegyzésekkel és azok bejegyzõivel. A bejegyzéseket minden FELHASZNÁLÓ a saját felelõsségére teszi.

§ A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint a FELHASZNÁLÓ(k) által megadott személyes adatokat az ÜZEMELTETÕ (bizalmasan) a hivatkozott törvényben foglaltak maradéktalan figyelembevételével kezeli, harmadik félnek azokat - a jogszabályokban elõírt esetektõl eltekintve hozzájárulásuk nélkül nem adja tovább.

§ Az ÜZEMELTETÕ jogosult arra, hogy a FELHASZNÁLÓ regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggõ hírlevelet küldjön. A FELHASZNÁLÓ a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az ÜZEMELTETÕ a hírlevél, illetve az egyéb értesítõ levél alján reklámot helyezzen el. A FELHASZNÁLÓ a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az ÜZEMELTETÕ a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön. A reklámlevelek küldéséhez való hozzájárulás az oldalon való regisztráció feltétele.

§ A FELHASZNÁLÓ az oldal (megamixtracker.hu) SZABÁLYZATÁNAK minden pontját átolvasta, kellõen értelmezte, megértette és magára nézve kötelezõen elfogadja a jelen Felhasználói Szerzõdés elfogadásával. Az oldal (megamixtracker.hu) használatának további részletes használati feltételeit a SZABÁLYZAT tartalmazza, melyet az alábbi linken részletesen megismerhet: SZABÁLYZAT LEÍRÁSA. Az oldal szabályzatának, felépítésének, tartalmi elemeinek megváltoztatására vonatkozó jogát az ÜZEMELTETÕ(k) fenntartják! A szabályzat megsértése esetén jogában áll az ÜZEMELTETÕ(nek) az oldalon gyakorolt jogait a FELHASZNÁLÓ(nak) felfüggeszteni, és indoklás nélkül zárolni, törölni felhasználói fiókját.

§ A jelen Felhasználói Szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ukrán Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos ukrán Internet szabványok alkalmazandók.

§ A szerzõdõ Felek bármilyen jogvitájukra nézve alávetik magukat az ÜZEMELTÉS helye szerint hatáskörrel rendelkezõ bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsõdlegesen békés úton nem tudják rendezni.

§ A Felhasználói Szerzõdés a FELHASZNÁLÓ által jelen szerzõdésben foglaltak minden egyes pontjának átolvasása, kellõ értelmezése és elfogadása a regisztráció véglegesítésével jön létre.

© 2010 - 2024 MegamixTracker | MegaUI verzió: 2.5 Beta | Generálás: 0.0664 mp | Mem: 475.18 KB