Jogi nyilatkozat / Felhasználási feltételek
§ Felhasználói szerződés, mely létrejött egyrészt a regisztráló felhasználó (továbbiakban: FELHASZNÁLÓ) illetve a üzemeltető (továbbiakban ÜZEMELTETŐ) között.

§ A FELHASZNÁLÓ elfogadja, hogy az oldalra történő belépést csak a megamixtracker.hu illetve www.megamixtracker.hu domain neveken keresztül teszi. Az üzemeltető csak ezen domain átjárókon keresztül történő belépés esetén biztosítja a felhasználó jogait.

§ Az oldal (megamixtracker.hu) ideologiája a legális tartalmak felhasználó-felhasználó közti P2P csatornán történő adatcsere biztonságos megvalósítása, a felhasználói anyagok nem publikus, 3. személyt nem érintő átadása. Lehetőséget biztosítunk 3. személyt érintő publikálásra is. A 2 illetve 3. személyt érintő adatcsere feltételeit a FELHASZNÁLÓ(i) szerződés további része képzi és sorolja fel.

§ Az oldal (megamixtracker.hu) egy közvetítő alkalmazás, nem tartalomszolgáltató. Alant rögzítjük a felhasználási feltételeket a Felhasználóink és a Velük közvetett kapcsolatban álló Egyéni Tartalomszolgáltatók részére.

§ Tilos a szerveren a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenységet végezni, szerzői jogokat, illetve szellemi tulajdonjogokat sértő tartalmú anyagot elhelyezni, megosztani. Nem megengedett a szerveren önkényuralmi jelképek és a szerzői jog hatálya alá eső mp3, zene, program, iso, warez, film, játék és bármi a felsoroltakkal azonos tartalmú állomány elhelyezése, megosztása.

§ Általában tiltott minden olyan magatartás, ami törvénybe, jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra a jelen Felhasználói Szerződésben kifejezett utalás található-e.

§ A FELHASZNÁLÓ által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

§ A FELHASZNÁLÓ(k) által felkerült tartalmakat az ÜZEMELTETŐ az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes kontrollálni és ellenőrizni. A szolgáltatás segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével és eredetiségével kapcsolatban az ÜZEMELTETŐ semmifajta ellenőrzést és kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalon (megamixtracker.hu) a FELHASZNÁLÓ által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. A FELHASZNÁLÓ(k) jóhiszemüségére alapozva az oldalon (megamixtracker.hu) nem található foglalkoztatott munkarő! Az illegális tartalmakat kapacitásunk függvényébe folyamatosan töröljük a felhasználói jelzések alapján a fent említett okok miatt.

§ Az ÜZEMELTETŐ biztosítja az oldal (megamixtracker.hu) alapvető használatához szükséges modulok, részek és tartalmak teljesen díjmentesen való elérhetőségét. Ezen alap alkotórészek a fejlécben megjelölt elnevezésük alapján még a regisztráció, főoldal, fórum, postaláda, feltöltés, böngésző, GYIK, szabályzat, jogi nyilatkozat, helpdesk, gépház, felhasználó invitáció, beállítások, barát lista, a megamixtracker.hu és www.megamixtracker.hu domain nevekhez történő kapcsolódás, az oldal (megamixtracker.hu) ezen címeken történő elérése, és egyéb szerkesztő és alkotó funckiói, tartalmai, cikkei, képei teljes egészében vagy akár csak részleteiben is az oldalnak.

§ Az oldal (megamixtracker.hu) tartalmáért a tárhelyszolgáltató(k), ÜZEMELTETő (k) semmilyen felelősséget nem vállal. Az itt megjelenő fájlok közül egyik sem található meg ténylegesen a szerveren. A .torrent fájlok a feltöltőik tulajdona (FELHASZNÁLÓ), a felelősséget a törvény előtt ők vállalják az oldalra (megamixtracker.hu) feltöltött és megosztott .torrent fájlokért. Az oldal (www.megamixtracker.hu) ÜZEMELTETő(i) semmilyen felelősséget NEM vállal a FELHASZNÁLÓ(k) hozzászólásinak, fórum-hozzászólásainak, torrentjeinek tartalmárért, megnyilvánulásaiért, adatlapjuk tartalmáért, az oldalon (megamixtracker.hu) bármilyen írott vagy nyomtatott, vagy hanganyag megjelenítésért, elhelyezéséért. Amennyiben NEM rendelkezik törvényes jogokkal a megosztásra, letöltésre, NE gyakorolja ezen tevékenységét az oldal (megamixtracker.hu) bármely részén. A FELHASZNÁLÓ saját felelőssége ezeket betartani!

§ A megnevezett cégek saját tartalmat biztosítanak a felhasználók részére, és külön ellenőrzést biztosítanak termékeik legalitásának ellenőrzésére. Anyaguk megjelenése esetén törlésre felhatalmazzuk őket, de jogi intézkedést nem kezdeményeznek, kezdeményeztethetnek más jogi szervezettel. A regisztrálók IP címét és host azonosítóját tároljuk, és az üzemeltető felhasználhatja abban az esetben, ha a fentebb meghatározottakat az Felhasználói szerződés elfogadás után maradéktalanul nem tartja be.

§ Az oldalak tartalma, cikkei, képei teljes egészében vagy akár csak részleteiben is kizárólag az ÜZEMELTETŐ előzetes hozzájárulásával és kikötéseivel vehetőek át, illetve illeszthetőek be más oldalakra. Az oldal zárt rendszeréből adódóan az oldalon található írott anyagok, grafikai elemek és az oldal (megamixtracker.hu) egyéb részeit értintő tartalmak 3. fél részére ki nem linkelhető, át nem adható!

§ Az ÜZEMELTETŐ sem anyagi sem erkölcsi felelősséget nem vállal a szolgáltatás segítségével közzétett, a FELHASZNÁLÓ(k) által elhelyezett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért illetve azok származásáért, helyességéért vagy valóság tartalmáért.

§ A weboldal politikai, vallási, üzleti és bármilyen más mozgalmi céloktól mentes. ÜZEMELTETŐ nem azonosul, támogat és/vagy ért egyet a megjelenő bejegyzésekkel és azok bejegyzőivel. A bejegyzéseket minden FELHASZNÁLÓ a saját felelősségére teszi.

§ A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései szerint a FELHASZNÁLÓ(k) által megadott személyes adatokat az ÜZEMELTETŐ (bizalmasan) a hivatkozott törvényben foglaltak maradéktalan figyelembevételével kezeli, harmadik félnek azokat - a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve hozzájárulásuk nélkül nem adja tovább.

§ Az ÜZEMELTETŐ jogosult arra, hogy a FELHASZNÁLÓ regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A FELHASZNÁLÓ a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az ÜZEMELTETŐ a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. A FELHASZNÁLÓ a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az ÜZEMELTETŐ a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön. A reklámlevelek küldéséhez való hozzájárulás az oldalon való regisztráció feltétele.

§ A FELHASZNÁLÓ az oldal (megamixtracker.hu) SZABÁLYZATÁNAK minden pontját átolvasta, kellően értelmezte, megértette és magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Felhasználói Szerződés elfogadásával. Az oldal (megamixtracker.hu) használatának további részletes használati feltételeit a SZABÁLYZAT tartalmazza, melyet az alábbi linken részletesen megismerhet: SZABÁLYZAT LEÍRÁSA. Az oldal szabályzatának, felépítésének, tartalmi elemeinek megváltoztatására vonatkozó jogát az ÜZEMELTETŐ(k) fenntartják! A szabályzat megsértése esetén jogában áll az ÜZEMELTETŐ(nek) az oldalon gyakorolt jogait a FELHASZNÁLÓ(nak) felfüggeszteni, és indoklás nélkül zárolni, törölni felhasználói fiókját.

§ A jelen Felhasználói Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ukrán Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos ukrán Internet szabványok alkalmazandók.

§ A szerződő Felek bármilyen jogvitájukra nézve alávetik magukat az ÜZEMELTÉS helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

§ A Felhasználói Szerződés a FELHASZNÁLÓ által jelen szerződésben foglaltak minden egyes pontjának átolvasása, kellő értelmezése és elfogadása a regisztráció véglegesítésével jön létre.

© 2010 - 2022 MegamixTracker v2.0 | Generálás: 0.0022 mp | Mem: 481 KB